Vragen over de Boecop in De Steeg

Vragen over re-integratieproject de Boecop in De Steeg.

De fractie van GPR/Burgerbelangen krijgt van verschillende kanten uit de samenleving signalen over het re-integratieproject de Boecop in De Steeg.
Dit project werkt met de Shared Value Methodiek. Het gaat om een project met activiteiten met een maatschappelijke waarde voor onze samenleving.
Er wordt gestreefd, begrijpen wij, naar een samenleving waarin je iedereen kunt vertrouwen. Wij hebben twee weken geleden via de griffie verzocht om de voorwaarden en de hoogte van de verstrekte subsidie voor dit project.
Daar wij tot nu toe niets hebben ontvangen stellen we nu voor het zomerreces een aantal vragen met betrekking tot re-integratieproject de Boecop in De Steeg.
Wij begrijpen dat er afspraken zijn met betrekking tot het begeleiden en trainen van 15 mensen met een bijstandsuitkering en het de bedoeling is om deze mensen een vast dienstverband bij de Boecop aan te bieden.
Die mensen volgen dan een traineeship in de vorm van een leer- werkervaringsplaats.
Daarover hebben wij onderstaande vragen:

1. welk bedrag is er tot nu toe voor dit project verstrekt?
2. is dit bedrag verstrekt voor het begeleiden van deelnemers of voor de huur van het pand de Boecop?
3. welke afspraken zijn er met betrekking tot verdere verstrekking van financiƫn en om welke bedragen gaat het?
4. welke voorwaarden zijn er verbonden aan de verstrekking?
5. hoeveel mensen met een bijstandsuitkering zijn en worden er tot nu toe begeleid en getraind bij dit project?
6. waaruit bestaat die training?
7. hoeveel deelnemers hebben inmiddels een vast dienstverband bij de Boecop?
8. hoeveel deelnemers zijn er inmiddels uitgestroomd naar een betaalde reguliere arbeidsplaats?
9. krijgen de deelnemers die een traineeship hebben gevolgd en nieuwe deelnemers begeleiden inmiddels een salaris of een vergoeding voor hun werkzaamheden?
10. maakt men ook gebruik van subsidie voor het opknappen en renoveren van het pand de Boecop?
11. zo ja, welke bedragen zijn er tot nu toe verstrekt en onder welke voorwaarden?

Wij krijgen van diverse kanten signalen dat er sprake lijkt te zijn van asbesthoudende materialen in het pand de Boecop waarmee onzorgvuldig wordt omgegaan.
Daarover maken wij ons grote zorgen.
Het lijkt ons als het klopt geen reclame als bovenstaande waar blijkt te zijn.
In dat geval stelt de gemeente Rheden mensen met een bijstandsuitkering bloot aan gevaarlijke stoffen gedurende hun leer- werktraject.
Wij weten dat dat niet de bedoeling is van uw college. college courseworks here
Daar onze fractie geen deskundige op dat vakgebied tot de beschikking heeft stellen wij onderstaande vragen.

12. is het college op de hoogte of er sprake is van asbesthoudende materialen in de Boecop?
13. zo ja, om welke materialen gaat het dan en welke afspraken zijn daarvoor gemaakt met de huurder -en eigenaar van de Boecop?
14. zo nee, is het college bereid om te controleren of er sprake is van asbesthoudende materialen?
15. vallen werkzaamheden van deelnemers van een re-integratieproject onder de arbowetgeving?
16. wie is bij de eventuele aanwezigheid van asbest en onoordeelkundige omgang daarmee verantwoordelijk voor de gezondheid van de deelnemers van het re-integratieproject de gemeente Rheden of de organisatie van de Boecop?

Namens de fractie van GPR/B

Magda Rook